IQaanzet  

Onderwijsadvies

& Coaching

Talentontwikkeling hanteerbaar gemaakt

Dick Verwij

Coaching en begeleiding van (meer)begaafden


Begaafdheid is iets om dankbaar voor te zijn. Je denkt dieper na en je voelt en ervaart intenser. Het maakt het leven interessant en complex, maar soms ook ingewikkeld en eenzaam. Ik ondersteun mensen in hun zoektocht naar een goede balans en help hen om meer verbinding te ervaren met zichzelf en hun omgeving.

Coaching Specialiteiten

 • Psycho-educatie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Grenzen leren stellen
 • Zelfvertrouwen
 • (ongezond) Perfectionisme
 • Faalangst

Hoe kan ik je helpen


Een sessie neemt doorgaans anderhalf uur in beslag, maar dat hangt sterk af van het moment en de hulpvraag. In de sessies verkennen we jouw achtergrond en coping mechanismen. Ik geef op psycho-educatief niveau inzicht in hoe deze mechanismen zijn ontstaan en wat je kunt doen om nieuwe, betere strategieën te ontwikkelen. Naast zorgen voor een stuk inzicht in het eigen functioneren vind ik het belangrijk dat je ook daadwerkelijk gaat oefenen met ander gedrag. Iets begrijpen is belangrijk, maar het is slechts de eerste stap op weg naar op een andere manier in het leven staan. We besteden daar in de sessies aandacht aan en ik zal daar waar nodig opdrachten meegeven om thuis verder mee aan de slag te gaan.

De ervaring leert dat de beste frequentie voor de sessies tussen de twee weken en de maand ligt. Het aantal sessies dat nodig is varieert over het algemeen tussen de twee en de acht sessies. Dit is onder anderen afhankelijk van de aard van de hulpvraag.

Ik kom graag bij je langs. Ook is het mogelijk dat we ergens halverwege afspreken.

Intake/Kennismaking


Er zal eerst een intake plaatsvinden om elkaar te leren kennen en helder te krijgen wat de hulpvraag is.
€ 40,-

Coaching


Bij jou thuis, ergens halverwege of bij mij in de buurt.

Zowel binnen als buiten is mogelijk

€ 112,50

Online coaching


Komt een online sessie je beter uit?

Dit is uiteraard altijd mogelijk


€ 75,-

Reiskosten wanneer relevant: € 0.21 per kilometer, vanuit Gouda berekend.
De prijzen zijn inclusief BTW


Ik help je graag een stap verder op weg naar een leven met meer rust en tevredenheid!Onderwijsadvies

Hoe scholen kinderen breder kunnen ondersteunen


Begaafdheid is iets om dankbaar voor te zijn. Maar het brengt ook risico's met zich mee. 10 jaar ervaring als trainer in het onderwijs heeft mij geleerd dat veel begaafde kinderen kans lopen op onderpresteren en uitval. De redenen zijn complex, maar vrijwel altijd zie ik dat vaardigheden onvoldoende worden ontwikkeld, wat bij kinderen hun veerkracht en gevoel van competentie ondermijnt. Ik bied nascholing op leerkrachtniveau, groepsniveau, teamniveau en bovenschools niveau voor elke ondersteuningsbehoefte.

Aanbod:

 • Signalering
 • Differentiatie in aanbod
 • Mindset
 • Executieve functies
 • Pedagogisch klimaat
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Welbevinden
 • Groepsobservaties
 • Coaching on the job
 • Onderpresteren
 • Faalangst & Perfectionisme
 • Casuïstiek
 • (Bovenschools) Beleid
 • Coachingsvaardigheden

Hoe kan ik jouw school helpen te ontwikkelen


Bovenstaand aanbod is een overzicht van wat ik aan kan bieden en dient ter indicatie. Ik heb in ruim 10 jaar tijd honderden scholen begeleid en de hulpvraag was steeds anders en uniek. Ik geloof dan ook sterk in maatwerk en verken eerst graag samen wat de huidige situatie is en welke stappen wenselijk én haalbaar zijn om te zetten. Voorbeelden van nascholingsaanbod zijn:

 • Een of meerdere dagdelen nascholing over een onderwerp naar keuze
 • Een of meerdere ouderavonden met een onderwerp naar keuze
 • Een nascholingstraject op maat met tussentijdse implementatiemomenten voor het team
 • Een (bovenschools) in-companytraject voor talentspecialisten
 • Een combinatie van bovengenoemde op maat


(Beleids)advies & ConsultsIk denk graag mee en geef advies over strategiebepaling, schoolplannen en project-management
€ 125,- per uur


Dagdeel nascholing of een implementatiebijeenkomst


Op locatie of online. Met actieve werkvormen en verwerkingsopdrachten

€ 750,-


Ouderavond/
Inspiratiesessie


Op locatie of online. Vaak een fijne manier om een traject te starten


€ 750,-

Reiskosten wanneer relevant: € 0.21 per kilometer, vanuit Gouda berekend.
De prijzen zijn inclusief BTW


Ik deel graag mijn kennis en ervaring om onderwijs en talentontwikkeling op jouw organisatie een stap verder te brengen!Neem contact op

Neem contact met me op voor meer informatie over hoe je de volgende stap zet naar welbevinden van jezelf of jouw leerlingen.

Dick Verwij

 
 
 
 
 
unsplash